Utolsó frissítés: 2018.01.13.
Frissült a RENDEZVÉNYEK rovatunk. +++ A fenti könyvekre kattintva barangolhat oldalainkon.

Könyvtárunk általános gyűjtőkörű nyilvános közművelődési könyvtár

-könyv
-napi - heti és havi folyóirat
-videofilmek
-DVD-k
-CD-k
-CD-ROM-ok
-hangoskönyvek
- számítógép és Internet használat

a könyvtárhasználók rendelkezésére áll.

Szolgáltatásaink

ˇ Olvasóterem
ˇ Folyóirat olvasás
ˇ Könyvkölcsönzés
ˇ Előjegyzés
ˇ Könyvtárközi kölcsönzés (ODR)
ˇ Általános és szakirodalmi tájékoztatás
ˇ Fénymásolás (könyvtári dokumentumok)
ˇ Videoklub
ˇ Internet használat
ˇ Számítógép használat
ˇ Nyomtatási, szkennelési, faxolási lehetőség
ˇ Rendezvények

 

Könyvtárhasználat - a könyvtár használatának szabálya

Házirend

Könyvtárunk Nyilvános Jegyzéken szereplő közművelődési közkönyvtár. Minden érdeklődő állampolgár látogathatja, egyes szolgáltatásait korlátozás nélkül bárki igénybe veheti.
A könyvtári tagság egy évre szól, megújításáról évente nyilatkozni kell. A beiratkozott olvasó kötelezettséget vállal a könyvtár használati szabályzatának betartására.

A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások

ˇ Könyvtárlátogatás
ˇ Olvasóterem, kézikönyvek helyben használata
ˇ Napilapok, hetilapok, folyóiratok helyben olvasása
ˇ Katalógus használata
ˇ Tájékoztatás a könyvtár saját gyűjteményéről
ˇ Információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

A könyvtárhasználó beiratkozási díj befizetése után veheti igénybe a következő szolgáltatást

ˇ Nyomtatott könyvtári dokumentumok kölcsönzése

A beiratkozás feltételei

1. A beiratkozáshoz a könyvtárat használni kívánó állampolgárnak hitelt érdemlően igazolnia kell személyazonosságát.
2. A törvény szerinti személyes adatokat közli, azok védelméről a könyvtár az erre vonatkozó jogszabályok szerint gondoskodik.
3. A beiratkozási díjat megfizeti, mely egy évre szól.
4. A könyvtárhasználó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat bejelenti.
5. A dokumentumok kölcsönzési határideje 1 hónap (kétszer hosszabbítható), maximum 12 könyv kölcsönözhető, a határidő lejárta után visszahozott könyvekért késedelmi díjat fizet.
6. A könyvtárhasználó a könyvtár dokumentumainak épségére vigyáz, amennyiben megrongálja vagy elveszti megfizeti a gyűjteményi értéket.

Beiratkozási díjaink

beiratkozasi_dijak.doc (MS Word Dokumentum ~20 KB)

Késedelmi díjak

I. felszólítás 15,-Ft/dokumentum/nap+postaköltség
II. felszólítás 30,-Ft/dokumentum/nap+postaköltség
III. felszólítás 50,-Ft/dokumentum/nap+postaköltség

Olvasótermi és az 1 hétre kölcsönözhető könyvek késése esetén késedelmi díjat számítunk fel, melynek összege könyvenként és naponként 10,-Ft.

A késedelmes olvasót felszólítjuk. Amennyiben az utolsó felszólítás is eredménytelen, a könyvtár a bírósághoz fordul a tartozás kiegyenlítése céljából. Az ekkor felmerülő költségek: az együttes postaköltség + eljárási költség + a dokumentum értéke + a végrehajtó költségei.

A Kölcsönzött dokumentum elvesztése esetén azt pótolni kell, ez könyvesboltból vagy antikváriumból lehetséges. Legvégső esetben azt az összeget kell megtéríteni, amennyiért az adott időszakban beszerezhető, illetve a dokumentum oldalankénti fénymásolati árát kell téríteni.

Előjegyzés: az állományunkban meglévő dokumentumokról térítésmentesen kérhető (kérjük megadni azt az időpontot, ameddig a kérés aktuális).

Könyvtárközi kölcsönzés

Könyvtárunk az Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR) tagja, az olvasók számára lehetővé válik olyan könyvek kölcsönzése, melyek nem találhatók meg állományunkban.

A könyvtárközi kölcsönzés menete

A szolgáltatást beiratkozott olvasó veheti igénybe.

A könyvtárközi kölcsönzés költségei

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerbe tartozó könyvtárak díjmentesen teljesítik a kéréseket, de a visszaküldés költségei 2007. január 1.-től az olvasót terheli!

Külön térítéssel vehetők igénybe a következő szolgáltatások

dijak_2011.doc (MS Word Dokumentum ~20 KB)

| Vissza az OLDAL elejére. |

 

Videoklub

Video és DVD kölcsönzés

Könyvtárunkban a videoklubtagok kölcsönözhetnek video- és DVD gyűjteményünkből.
A videózni vágyó olvasóink több mint 1.900 kazetta és DVD közül válogathatnak.

A hangoskönyvek, video és DVD állományunk kínálata megtalálható az online katalógusban.

A videokazetták és DVD-k kölcsönzése VIDEOKLUB keretein belül történik. Beiratkozott olvasóink éves-, illetve féléves tagsági díj befizetésével és a belépési nyilatkozat kitöltésével igényelhetik ezt a szolgáltatásunkat.

Éves tagsági díj: 1.000,-Ft
Féléves tagsági díj: 500,-Ft

A videoklub tagjai egy alkalommal négy (4) kazettát kölcsönözhetnek egy (1) hétre.
A kazettákat visszatekert állapotban kérjük visszahozni!

Késedelmi díj: napi 50,-Ft/kazetta!

A kölcsönzés a könyvtár teljes nyitva tartási idejében!

Ha a kazetta vagy a DVD elveszik, vagy megrongálódik, köteles a klubtag annak mindenkori forgalmi értékét megtéríteni!

FIGYELEM!

A kazetta másolása és vetítése nyilvános helyen TILOS!

| Vissza az OLDAL elejére. |

 

Számítógép használati díjszabás

szamitogep_dijak.doc (MS Word Dokumentum ~20 KB)

Számítógép használati szabályzat

1. A könyvtár munkatársai a használók számára segítséget nyújtanak a számítógépek és az adatbázisok használatához.

2. Számítógépen dolgozni csak a könyvtárossal egyeztetve, a könyvtárhasználati szabályzatban foglalt feltételek elfogadása mellett lehet. A számítógépnél egy időben csak a bejelentkezett olvasó tartózkodhat. Az olvasó köteles minden üzemzavart bejelenteni a könyvtárosnak (az elindított program nem futtatható, rendellenes kilépés a programból, lefagyás). A számítógépet a használó sem ki, sem be nem kapcsolhatja. A bejelentési kötelezettség elmaradása esetén keletkezett kár megtérítése a számítógép használót terheli.

3. Közízlést sértő tartalmú webhelyek látogatása, onnan állomány letöltése tilos. Figyelmeztetés ellenére történő ismételt előfordulásnál a szolgáltatás használatából kizárható a használó.

4. A számítógép használat időtartama korlátlan, túljelentkezés esetén azonban a könyvtáros csökkentheti a gép mellett tölthető időt. Bejelentkezés esetén, ha nem érkezik meg a bejelentett időpontban, a bejelentkezést semmisnek tekintjük.

5. Internetről vagy egyéb adathordozóról történő futtatható állomány indítása tilos! Külső adathordozóról letöltött információ további felhasználásáért, a szerzői és szellemi tulajdoni jogok felhasználásáért a könyvtárat nem terheli felelősség.

6. A számítógépre telepített programok beállításait tilos megváltoztatni.

7. A számítógép használatánál kérjük, tartsák be a könyvtárhasználati és udvariassági szabályokat, elvárásokat. Ügyeljenek arra, hogy mások ízlését, a csendhez, a kikapcsolódáshoz, az olvasáshoz való jogát ne sértsék meg.

8. Minden beiratkozott olvasó 10 óra ingyenes számítógép használatot vehet igénybe!

9. Számítógép használati díj nem beiratkozott olvasók számára: 160,- Ft/óra

10. Számítógép használati bérlet is váltható: 10 óra 1 200,- Ft, 5 óra 600,- Ft. A bérlet elvesztése esetén a befizetett összeg fennmaradó részét nem lehet igénybe venni. A bérlet bemutatása nélkül az Internetet használni csak térítési díj ellenében lehet.

11. Nyomtatás oldalanként fekete-fehérben 20,- Ft, színesben 250,- Ft.

| Vissza az OLDAL elejére. |

| Kezdőlap | Bemutatkozás | Szolgáltatások | Újdonságok | Rendezvények | Ellátórendszer | Képtár | Támogatóink | Nyitvatartás | Elérhetőség |

Webdesign: Since 1998.